Doorstroomtoets GO

11-09-2023

Vanaf schooljaar 2023/2024 zijn er nieuwe maatregelen voor bijstellen van het schooladvies en de gegevensuitwisseling van de doorstroomtoets.

Wat betekent dit voor onze scholen?   

De doorstroomtoets hoeft niet voor alle leerlingen afgenomen te worden. Alleen door leerlingen in de eindgroepen gemaakt in het s(b)o met een IQ hoger dan 75. Dus in alleen voor vervolgonderwijs en niet voor uitstroombestemming vso-arbeidsmarkt of vso-dagbesteding leerlingen.

De nieuwe wet regelt ook dat met ingang van schooljaar 2023-2024 één centrale aanmeldweek komt. Dit geldt niet voor leerlingen die doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.   

Wil je meer weten

Meer lezen over alle veranderingen (ook voor regulier onderwijs): 

Eindtoets wordt doorstroomtoets: wat verandert er?