Duurzaamheid in de onderwijspraktijk

28-09-2023

Richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk.

Je wordt namens vijf samenwerkende ministeries uitgenodigd voor de werkbijeenkomst voor schoolleiders en schoolbestuurders over richting geven aan duurzaamheid in de onderwijspraktijk.

Er zijn steeds meer scholieren en docenten die gemotiveerd zijn om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in de lessen, het schoolgebouw en de omgeving. Zij zijn daarbij nog zoekende hoe en waar te beginnen.

Hoe kun je als schoolbestuurder en schoolleider dit proces concreet ondersteunen en faciliteren vanuit de breedte van de SustainableDevelopment Goals?

Tijdens de werkbijeenkomst identificeren we samen de stappen die het onderwijs kan zetten als bijdrage aan de transitieopgaven waar we als samenleving voor staan. En onderzoeken we ook welke rol de overheid kan vervullen om schoolbesturen en schoolleiding daarvoor te faciliteren.

Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden en ontdek of herijk uw eigen leiderschap, ga in verschillende tafelsessies samen met andere schoolbesturen en schoolleiders en scholieren aan de slag om ‘duurzaamheid’ te concretiseren naar instrumenten en activiteiten in de onderwijspraktijk van uw eigen school/scholen: Hoe verwerf ik duurzaamheid in mijn visie en hoe krijgt dit uitwerking in de praktijk?

Voorafgaand aan de werkbijeenkomst op 27 november, worden er in november vier verdiepende webinars georganiseerd. Uitnodigingen volgen nog.

De webinars gaan over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot de vernieuwing van de kerndoelen, pedagogiek en didactiek, burgerschapsonderwijs en de SDG’sen onderwijshuisvesting en bedrijfsvoering.

De webinars zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid in het onderwijs.

Registreer hier!

Wanneer: Maandag 27 november 2023

Tijd: 12.00 uur ontvangst met lunch; 13.00-17.30 uur
Waar: Groote Museum Artis, Amsterdam
Voor wie: Schoolleiders/schoolbesturen po, vo en go