Eén formulier aanvragen TLV

06-12-2022

In de brief aan de Tweede Kamer over de evaluatie en de verbeteraanpak passend onderwijs van november 2020 was het volgende opgenomen:

Minder administratie voor leraren en school. Het vertrouwen in het oordeel van de leraar, intern begeleider, ondersteuningscoördinator en schoolleider mag meer centraal komen te staan. Ze moeten geen tijd kwijt zijn aan onnodig papier- en regelwerk. Dit ga ik aanpakken.’

Eén van de maatregelen in dat kader is de ontwikkeling van een formulier voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs.

Scholen worden nu nog te vaak geconfronteerd met verschillende formulieren en verschillende eisen als het gaat om aan te leveren stukken.

Het afgelopen jaar heeft OCW samen met vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, scholen en ouders gewerkt aan format voor de aanvraag van toelaatbaarheidsverklaringen.

Het komend jaar zal dat formulier verwerkt worden in bijvoorbeeld de Overstapservice Onderwijs (OSO), waarmee de procedure om de aanvraag in te dienen nog eenvoudiger wordt.

Tot het zover is, kunnen scholen en samenwerkingsverbanden gebruik maken van het ontwikkelde format.

Zo kan er ook ervaring worden opgedaan met het gebruik er van en kunnen ‘kinderziektes’ er uit gehaald worden. Opmerkingen van onze achterban verzamelen we en zullen deze verwerken/inbrengen.

Maak er gebruik van!

Wij adviseren dit echt te doen!