Een nieuwe leerweg voor het vmbo met een praktijkgericht programma

23-06-2021

De komende jaren voegt het ministerie van OCW de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samen tot één nieuwe leerweg met een praktijkgericht programma.

Een belangrijke mijlpaal is gehaald in de ontwikkeling van deze nieuwe leerweg: de eerste versies van de concept examenprogramma’s voor vijf van de praktijkgerichte programma’s zijn klaar. Je vindt de concept examenprogramma’s op de website van Sterk Beroepsonderwijs.

Eerste versie concept examenprogramma’s gereed

Vanaf schooljaar 2024-2025 verdwijnen de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en komt hier een nieuwe leerweg voor in de plaats. In deze leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma. OCW werkt de komende jaren samen met de VO-raad, de MBO Raad, Platform-TL, Stichting Platforms VMBO, Havoplatform, VNO-NCW/MKB Nederland en SLO aan deze ontwikkeling. Sinds het najaar van 2020 zijn er 136 gl- en tl-scholen begonnen met het voorbereiden om deze praktijkgerichte programma’s de komende jaren in een pilot in de praktijk te beproeven.

Ontwikkelgroep

Het afgelopen jaar is er, door ontwikkelgroepen bestaande uit gl-, tl- havo- en mbo-docenten onder leiding van SLO, hard gewerkt aan deze concept examenprogramma’s. Scholen die meedoen in de pilot praktijkgerichte programma’s en stakeholders uit het onderwijsveld én daarbuiten hebben de ontwikkelgroepen van feedback voorzien. Dit heeft geresulteerd in de concepten voor de praktijkgerichte programma’s Dienstverlening & Producten, Economie & Ondernemen, Informatietechnologie, Zorg & Welzijn en Technologie & Toepassing. De eerste concept examenprogramma’s van de licentiegebonden praktijkgerichte programma’s zullen in de loop van schooljaar 2021-2022 beschikbaar komen.

Aan de slag?

Al aan de slag met het concept van het examenprogramma of zijn er vragen, kijk dan op deze website