Een sterke basis door krachtige samenwerking

22-12-2022

Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten.

Dat bepleiten de VNG, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) in verbinding met ons in een gezamenlijk notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’.

Hoe sterker die pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen in het gewone leven kunnen worden opgepakt. Voor het GO vanzelfsprekend.

Omgeving aanpassen

In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten we gaan werken aan die omgeving. Dit doen we door – gezamenlijk – meer te investeren in de versterking van de pedagogische basis rondom het kind en de jongere. Volgens drie lijnen:

1. Anders samenwerken
Anders samenwerken tussen jeugd- en onderwijsprofessionals betekent niet langer jongeren in een jeugdhulptraject ‘apart’ zetten, maar vanuit school en kinderopvang een inclusieve en preventieve aanpak voor álle kinderen ontwikkelen.

2. Anders organiseren
Anders organiseren betekent collectief gefinancierde, integrale basisvoorzieningen (school- én kinderopvang) waar iéder kind en iedere jongere kan meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.

3. Anders opleiden
Anders opleiden betekent dat er meer aandacht moet komen voor breed opgeleide en omgevingsgerichte professionals, zodat ook in het onderwijs en de kinderopvang de juiste professionals op de juiste plek beschikbaar zijn.

In de drie lijnen liggen aanknopingspunten voor een meer omgevingsgerichte aanpak. Met de aanpak willen we niet alleen problemen anders oplossen, maar we hebben ook de ambitie om problemen te voorkomen.

DOWNLOAD DE NOTITIE ‘EEN STERKE BASIS DOOR KRACHTIGE SAMENWERKING’ 


Voorbeeld uit de praktijk: Leeuwarden

Wat anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden in de praktijk kan betekenen, laten de Integrale Kindcentra in Leeuwarden zien. In de video wordt de Leeuwardense aanpak verder toegelicht.