Ervaringen leerlingenvervoer

14-02-2022

Ouders en onderwijs doen een onderzoek naar de ervaringen m.b.t. leerlingenvervoer.

Het is een onderwerp waarover zij veel signalen krijgen van ouders. Wij horen ook dat het op sommige scholen minder goed verloopt. Dat zit hem dan vaker in de wisselwerking tussen gemeente en vervoerder.

Op basis van de analyse van de ervaringen gaan Ouders en Onderwijs (en wij) in gesprek met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Onderwijs over mogelijke verbeteringen.

Ouders en onderwijs’ wil graag in kaart brengen wat de ervaringen zijn met het (aanvragen van) leerlingenvervoer.

Ze roepen ouders met kinderen die ermee te maken hebben vooral op deel te nemen aan het onderzoek. 

Wellicht kunnen de scholen de ouders/verzorgers hier ook op wijzen:

Hier de vragenlijst.