Experiment WLZ-zorg in onderwijstijd

20-05-2022

Om ervaring doen met een vorm van collectieve financiering zijn twee regionale pilots gestart.

Veel scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs ervaren knelpunten rond het organiseren en financieren van zorg in onderwijstijd.

Belangrijke oorzaak hiervan is dat verschillende domeinen moeten samenwerken om passende arrangementen te realiseren.

Zowel de onderwijswetgeving als de Jeugdwet zijn wetten die uit­gaan van een open zorgplicht. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet lang­durige zorg (Wlz) zijn verzekeringsaanspraken op ondersteuningsvormen heel concreet vastgesteld en omschreven.

In de praktijk is er regelmatig onduidelijk­heid en onzekerheid over het juiste domein als een leerling in onderwijstijd extra ondersteuning nodig heeft.

Het grijze gebied tussen onderwijs en zorg maakt het ook ingewikkelder om zorg in onderwijstijd goed te organiseren op het (voort­gezet) speciaal onderwijs (VSO).

Meer weten over hoe het in elkaar steekt en wat de voortgang is/wordt?

Klik hier