Extra aanscherping

22-11-2021

Op 22 november heeft het kabinet een brief gestuurd aan de Tweede Kamer (advies en kabinetsreactie).

Het kabinet benadrukt daarin het belang van de naleving van basismaatregelen, ook in het onderwijs. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, vraagt het kabinet de volwassenen hier een extra stap te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Concreet betekent dat een extra uitwerking van de basisregels:

  • Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingen en studiedagen vinden dus online plaats;
  • Ouders/verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan;
  • Alle volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • Vieringen vinden plaats zonder externe aanwezigen;
  • Daarnaast blijft iedereen met klachten thuis, totdat een negatieve testuitslag is ontvangen. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd blijft gelden, dat zij met lichte klachten naar school kunnen, in overeenstemming met het snottebellenbeleid; zoals in het OMT-advies is geschreven, gaan zij ook in quarantaine als een huisgenoot, of ander nauw contact, positief is getest.
  • Voor personeel in het po, (go) en personeel en leerlingen in het vo geldt het dringende advies om twee keer per week preventief een zelftest te gebruiken. Scholen kunnen deze zelftests gratis aanvragen.  
  • Schoolbesturen en scholen kunnen in overleg met de medezeggenschapsraad aanvullende maatregelen nemen, denk hierbij aan het aangeven van looproutes in de school of het aanhouden van gespreide pauzes.