Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht

24-02-2019

In 2016 werd het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VN- Mensenrechtenverdrag Handicap) officieel bekrachtigd door Nederland. Op grond van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap én het VN-Kinderrechtenverdrag is de Nederlandse Staat aan zet om van ‘passend’ onderwijs, inclusief onderwijs te maken. In deze Factsheet ‘Inclusief onderwijs als kinderrecht’ zet Defence for Children de kenmerken van inclusief onderwijs en de geleidelijke en onmiddellijke verplichtingen voor de Staat op een rij.

Alle kinderen hebben recht op onderwijs en de toegang tot onderwijs moet gebaseerd zijn op gelijke kansen. Zo staat het in het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast vraagt het VN- Kinderrechtenverdrag specifiek aandacht voor bijzondere groepen kinderen die belemmeringen ervaren om op dezelfde wijze als hun leeftijdgenoten van hun rechten te profiteren, zoals kinderen met een handicap. Specifiek voor kinderen met een handicap is in artikel 23 daarom vastgelegd dat zij recht hebben op daadwerkelijke toegang tot onderwijs.

Download

Defence-for-children-factsheet-inclusief-onderwijs-als-kinderrecht.pdf