Geactualiseerd: Wegwijzer toetsgebruik bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – 2.0

15-06-2020

Voor speciaal (basis)onderwijs, regulier basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Toetsen zijn een hulpmiddel bij het selecteren van een passend onderwijsaanbod. Voor het goed interpreteren van toetsresultaten is het belangrijk dat de meting van een vaardigheid zo eerlijk mogelijk is.

Kan jouw leerling op een toets laten zien wat hij echt kan? En worden de afname-instructies gevolgd, waardoor je de prestaties kan vergelijken met andere leerlingen? De Wegwijzer 2.0 helpt je in drie stappen om eerlijk te meten! Met onder andere een up-to-date overzicht van alle beschikbare instrumenten, tips voor het kiezen van een passende toets en handvatten voor het creëren van optimale toetsomstandigheden.

Voor meer informatie en het downloaden van de wegwijzer: klik hier