Gegevens Monitoring Sociale Veiligheid

17-05-2022

Voor 1 juli doorgeven aan Inspectie!

Scholen konden tot en met 30 april weer tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders afnemen (via Vensters of een externe leverancier), waarmee zij ook aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid voldoen.

De resultaten kunnen tot en met eind mei worden gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl, eventueel met een toelichting.

Zijn de tevredenheidsonderzoeken via Vensters afgenomen, dan verschijnen de resultaten automatisch in Vensters en kan je ze als school via Vensters t/m 31 mei accepteren en publiceren op Scholen op de kaart.

Bij afname via een externe partij dienen scholen de gegevens voor 1 juni vanuit het systeem van de leverancier naar Vensters te sturen.

Het kan ook zijn dat de leverancier de gegevens automatisch doorstuurt. In beide gevallen dient de school de gegevens vervolgens in Vensters zelf te accepteren en publiceren.  

Verplicht doorgeven van de gegevens aan de inspectie 

Scholen zijn verplicht de resultaten van de Monitoring Sociale Veiligheid door te geven aan de Onderwijsinspectie. Dit kan eenvoudig via Vensters. Als school dien je uiterlijk 30 juni hiervoor toestemming te geven in het ManagementVenster.

Op 1 juli worden de gegevens dan aan de inspectie geleverd. In de handleiding ‘Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie’ staat hoe dit werkt.