Gelijke Kansen Alliantie

29-04-2022

Scholen en gemeenten met een bestaand programma rondom verlengde of verrijkte schooldagen worden uitgenodigd om een samenwerking aan te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW.

De coalities werken in een lerende aanpak samen aan een inhoudelijk programma waarbij het opbouwen en delen van kennis over werkzame elementen centraal staat en worden ondersteund met kennis, middelen, data, onderzoek en communicatie.

Na selectie worden hierover in een convenant afspraken gemaakt en vastgelegd.

Op korte termijn wordt in de Staatscourant de ‘Selectieregeling Voorloperstraject Rijke Schooldag’ gepubliceerd. Lokale coalities kunnen zich hiervoor vanaf dat moment tot en met uiterlijk 15 mei aanmelden bij de Gelijke Kansen Alliantie.

Kijk voor meer informatie naar de vooraankondiging van de Gelijke Kansen Alliantie.