Gezocht: projectleiders residentieel onderwijs

24-11-2021

Om de samenhang in de regionale ontwikkelingen op dit gebied te ondersteunen en landelijk te monitoren, is er de vraag naar een aantal projectleiders residentieel onderwijs.

De projectleiders werken zelfstandig binnen één of meer Jeugdzorgplusregio’s. Zij dragen er zorg voor dat de relevante partijen (gemeenten, samenwerkingsverbanden, zorginstellingen en jeugdbescherming) regionaal om tafel komen en samen plannen maken en deze ontwikkelingen worden gemonitord.

Gezamenlijk zorgen zij voor een landelijk beeld. Een stuurgroep met de betrokken ministeries, onderwijsraden en de VNG monitort en begeleidt deze ontwikkeling.

Meer informatie lees je op de website van de VO-raad.