GO op bezoek Pleysier College Westerbeek

31-01-2023

We worden hartelijk welkom geheten bij Pleysier College Westerbeek en krijgen na een goed gesprek een rondleiding door een van leerlingen

Ze bieden daar onderwijs (mavo, havo en vwo) en begeleiding aan ongeveer 300 leerlingen van 12 tot 21 jaar. Met het motto:

Iedere jongere moet kunnen bouwen aan zijn eigen toekomst.

De school geeft zoveel mogelijk onderwijs vanuit de mogelijkheden van hun leerlingen. Op deze veilige en gestructureerde school kunnen jongeren hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen.

Ze streven daarbij naar meer zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, eigenaarschap en een realistisch toekomstbeeld bij de leerlingen.

Er wordt op deze school veel aandacht besteed aan sociale vaardigheden, het voor- en nabespreken van situaties en het leren omgaan met teleurstelling en frustraties.

Naast het schoolbezoek waren we daar ook om samen te bespreken, ontdekken en om te denken “het OPP, een levend document”. Wat kan er beter, wat gaat helpen? Wat hoort maar helpt eigenlijk niet (echt). Was een goede sessie!