GO op bezoek Avenir

30-09-2022

In De Avenir vind je De Rungraaf voor speciaal onderwijs (so) en De Korenaer Eindhoven voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Beide scholen horen bij de Aloysius Stichting en werken intensief samen. In De Avenir draait het om talentontwikkeling van kinderen en jongeren.

In een rustige, veilige én uitdagende leeromgeving geven zij ze de kennis, de vaardigheden en de houding mee die zij nodig hebben voor een betekenisvolle toekomst.

Dit met een ijzersterk pedagogisch klimaat en goed klassenmanagement.

Vanuit De Avenir delen gedragsspecialisten van De Rungraaf Scholing & Advies hun expertise ook met scholen, jeugdhulpinstellingen, kinderopvang en lerarenopleidingen in de regio Eindhoven.

Iedereen met vragen over gedrag kan bij ons terecht. Zo versterken zij ‘passend onderwijs’ in de praktijk.

Zij bieden scholing, training en coaching voor individuele professionals en teams en kunnen ook leerlingen of groepen leerlingen ondersteunen.

Dit alles in een super setting (huisvesting) wat na een lang en zorgvuldig traject tot stand is gekomen. Hieronder een Vlog hierover: