GO op bezoek De Bombardon (SBO)

26-03-2022

We gaan op bezoek bij De Bombardon, met aandacht voor ieders talent!

Lopende richting de ingang zie je leerlingen buiten aan de slag en ook bij binnenkomst is er volop dynamiek.

In het gesprek wat we voeren blijkt dat je dit beter een ‘GO’ school kunt noemen. Dit omdat het structuurklassen , arrangementklassen heeft naast het aanbod SBO.

We krijgen een goede schets van de context waarin de school zich nu bevindt en waar het vandaan komt. Ook hoe zich dit verhoudt in de regionale verhouding, kansen maar ook uitdagingen.

Een geweldige krachtige schoolcultuur, met eigen opleidingstrajecten, een duidelijke visie, een stevige (pedagogische) onderwijs zorg kwaliteit, maar ook wel iets wat kwetsbaar.

Dit in de zin dat het nu goed geregeld is, echter duurzame toezeggingen van stakeholders is geen vanzelfsprekendheid, alles wat nu staat om ieders talent tot zijn recht te laten komen is nu nog te veel afhankelijk van de inzet en ‘goodwill’ van anderen.

Deze school heeft een goed van de inspectie, heeft de PBS werkwijze in alles geïntegreerd, een medewerkersbeleid waarbij er met aandacht stil gestaan wordt wat echt werkt in de samenwerking, vanuit ruimte voor ieder zijn diversiteit.

Kortom

“Op de Bombardon zien we wie je bent, luisteren we naar wat je wilt en samen zorgen we dat je het kan!”

Daarbij zorgen ze er voor:

  • dat iedereen met plezier naar school komt
  • dat je jezelf en een ander accepteert zoals je bent
  • dat je vertrouwt op je eigen mogelijkheden en die van de ander