GO op bezoek De Sprong (VSO)

28-03-2022

We zijn op VSO locatie De Sprong in Maarsbergen.

Deze verzorgt onderwijs aan leerlingen in twee stromen. De ene stroom herbergt leerlingen die opgenomen zijn op Valkenheide (open jeugdzorg). De andere leerlingenstroom bestaat uit leerlingen die extern worden aangemeld.

De school heeft een relatief hoog verloop van leerlingen en relatief laag kwantitatief leerlingenaantal.

De Sprong heeft de afgelopen jaren de zaken weer op orde gekregen en daar zijn ze trots op!

De insteek was focus op je onderwijsaanbod, zorgen dat het onderwijsaanbod aansluit, investeren in je medewerkers en meer ‘baas in je eigen school’. Ze zijn nu weer een echte speler in regio geworden.

Al snel hebben we het, zeker bij dit soort scholen heeft dit nog meer impact, over het ingewikkelde dat SWV-en soms zo verschillen in werkwijze, aanvraagprocedure en bekostigingssystematiek. Dat je om de school überhaupt te kunnen ‘runnen’ ook je een ondergrens hebt aan leerlingen die ingeschreven zijn.

We hebben het over de toekomst, de groei, de koers, over wat wel en wat niet werkt aan het doelgroepenmodel. Over de Commissie van begeleiding, de staatsexamens, de bestendiging uitstroom Arbeid. De rol van de ROC’s in de regio’s.

Na een rondleiding door een opgeruimde, met name op de praktijkgerichte school, sta ik ineens weer buiten. Zij gaan weer verder en wij ook.

Voldoende stof tot nadenken en om op diverse tafels neer te leggen.