GO op bezoek bij De Wijnberg

22-12-2022

De Wijnberg dat zijn zij!

De Wijnberg is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar op locaties in Venlo, Venray, Roermond en Weert. Ook bieden zij decentrale ondersteuning thuisnabij op diverse projectlocaties binnen de 19 samenwerkingsverbanden waaruit hun kinderen komen.

Ze bieden passend onderwijs aan kinderen/jongeren met een complexe onderwijs- en zorgvraag, waarbij ze nauw integraal samenwerken met onze zorgpartners, waaronder met de Mutsaersstichting. Ze werken daar systemisch steeds vanuit de gedachte ‘Eén kind – één gezin – één plan’.

Wat werkt, maatwerk, omdenken!

Ze doen dit vanuit hun kernwaarden ‘In relatie’, ‘Groei’ en ‘Autonomie’ met als fundament ‘ik OK, jij OK’.

Kenmerkend is dat leerlingen tijdelijk op de school verblijven, ‘zo lang als nodig, zo kort als kan’. Alles is erop gericht om te zorgen dat leerlingen zo zorgvuldig en snel mogelijk weer aan de slag gaan met het ontwikkelen van zichzelf. Op al hun locaties is ieder kind welkom en is er een cultuur van inclusiviteit.

Uitgaan van de leerling waarbij professionals weten wat ze doen, de vrijheid krijgen om hun expertise in te zetten en waarbij verantwoording alleen in dienst staat van het groeiproces.

Naast het didactische aanbod dat zij geven, dragen zij voornamelijk bij aan de leergeschiktheid van de leerling. Daarna begeleiden ze de leerling naar de best passende vervolgplek. Om dit mogelijk te maken is het samenwerken met hun vele partners onlosmakelijk verbonden. Zo geeft De Wijnberg inhoud aan Passend Onderwijs.