GO op bezoek Nautilus College (Radioweg)

03-06-2022

Ontdek je kwaliteiten!

Elke jongere heeft unieke kwaliteiten. Dat is het uitgangspunt van Nautilus College – locatie Radioweg, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Aanbod vervolgonderwijs bijna altijd met de uitstroom MBO (alle niveaus).

Ze bieden leerlingen met gedragsproblemen echt een nieuwe start en zet in op kwaliteiten te ontwikkelen.

Er is sprake van een speciale leeromgeving en combinatie met o.a. jeugdhulp (zorg) maakt dat zowel onderwijs als een begeleiding op maat geboden kan worden.

Om de school en de lessen overzichtelijk te houden, hebben ze daar heldere afspraken en een duidelijke structuur. De docenten zijn daar o.a. in ’the lead’. Dat schept een veilig en vertrouwd leerklimaat.

Een basisafspraak voor de leerlingen is:

‘Ik zorg (zelf) voor een prettige en veilige sfeer in school’.

Op het onderdeel pedagogisch klimaat hebben ze een goed gekregen van de inspectie. Dat met deze doelgroep is echt knap (en ook wel uniek).

Naast het pedagogische hebben ze ook oog voor “Every sentient being wants to survive and flourish; Michael Schermer”. Ervoor zorgen dat naast het kunnen functioneren van de leerling deze ook weer perspectief krijgen en ervaren.

Het Tops programma ondersteunt hen bij het bewust maken dat jongeren weer meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen.

Met Surant werken ervaringsdeskundigen aan een gelijkwaardige en toekomstgerichte benadering om (ex-)gedetineerden actief, betrokken, persoonsgericht en praktisch te begeleiden op de vijf leefgebieden om hun zelfredzaamheid te vergroten.   

We hebben het nog over het bekende euvel dat TLV aanvragen nu nog vaker ervaren wordt als een proces met portie onnodige bureaucratie. OPP en Handelingsdeel worden ingezet om middels een portfolio en presentatie leerdoelen te reflecteren.

We sluiten af met de inzet die ze plegen in het kader van een rijke schooldag. ‘Na school’ is er ook een aanbod. Ontbijt wordt aangeboden op school voor iedereen die dat niet organiseren of betalen kan. Twee keer per week een lunch.

Alles met voor ogen:

“je wordt niet afgewezen door een school of de maatschappij, of anders” je doet er toe!