GO op bezoek De Klimop (SBO)

24-03-2022

We zijn geweest op SBO de klimop. Samen groeien; motiveren door de vorderingen vanuit het perspectief van de leerling te benaderen.

Bij binnenkomst proef je de betrokkenheid, het voor elkaar willen boksen van wat nog onmogelijk blijkt of lijkt. Daarnaast valt ook de hectiek op met de bijbehorende ‘waan van de dag’. Als we het gesprek beginnen, ‘verzucht’ schoolleider Renée Holmes:

Oké goed dit! Een inhoudelijk gesprek over onze school, even nu iets anders.

Met veel trots en passie vertelt de schoolleider:

Kort samengevat is het motto: “het kind in zichzelf laten geloven”, “het hart van de leerlingen (weer) zien te bereiken en te raken”. Daarbij is de – hoge – ambitie om 60% van de leerlingen te laten uitstromen naar minimaal VMBO.

Het personeelstekort in Almere is nog hoger dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Ze hebben ‘de boel’ nu net rond maar het trekt wel een wissel; steeds de zorgen om of ze het ondanks het personeelstekort gaan redden. Ook speelt er dat de middelen in het SWV onder druk staan.

Men streeft in de regio naar minder GO plaatsen. We hebben in dat kader besproken dat je als school de ondersteuningsbehoefte altijd centraal wilt stellen en niet zozeer of er voldoende middelen zijn binnen een SWV of bij gemeenten.

Ook zitten nu en komend jaar de SO scholen ‘vol’ in Almere. Er zijn dus wachtlijsten. Dit maakt onder andere ook dat de school nu leerlingen met een zwaardere (cluster 4) problematiek opneemt. Het meedenkende en coöperatieve team zorgt er (mede) voor dat dit mogelijk is en hopelijk blijft.

Alles rondom onderwijs en zorg is in beweging. Het is nu op orde en goed geregeld maar we concluderen dat het nog kwetsbaar is als je kijkt naar duurzaam structurele inzetbaarheid.

Het gesprek eindigen we met samen fantaseren over het schoolplein dat nog wel wat meer aankleding behoeft. En meedenken hoe dit te organiseren is. Al met al genoeg uitdagingen!