GO op bezoek SO Fier

07-06-2022

Een plek waar je mag zijn wie je bent en mag worden wat en wie je wilt zijn. Een plek waar je weer trots op jezelf kunt zijn. Ze zeggen niet voor niks: SO Fier, méér dan gewoon een goede school!

We combineren dit schoolbezoek met een bijeenkomst aldaar om het medewerkers tekort samen met o.a. OCW te bespreken.

Wat is de situatie, waar liggen kansen, wat zien we als opdracht voor elkaar maar ook voor OCW. Wat moet op korte termijn opgepakt en in gang gezet worden en wat is goed voor de stip op de horizon.

Uit alles blijkt (opnieuw) dat er echt sprake is van een noodsituatie. Door het medewerkers tekort krijgen leerlingen soms een dag per week minder onderwijs.

Als je dan echter een rondleiding door de school krijgt, de betrokkenheid van het team en de schoolleiders ervaart, het gedeelde leiderschap in de praktijk ziet, de focus op kwaliteit, het centraal stellen van de leerling! Als je ziet hoe de school de randvoorwaarden optimaal houdt, zodat leerlingen en medewerkers mogen en kunnen presteren, snap je eigenlijk niet dat ook deze school met een flink medewerkerstekort kampt.

Ze hebben onder andere het concept Beweegwijs ingezet. Het stimuleert en structureert (ook) de fijne sfeer en ontwikkelkansen van de leerlingen. Ze rekenen en lezen ook door bewegen in te zetten.

Ze hebben ook ‘een groene stoel concept’. In de klas, de gang of bij de buren kun je plaatsnemen als je dit nodig hebt. Dit maakt dat leerlingen zonder dat het als straf ervaren wordt even een ’time out’ (kunnen) nemen.

Er is ook een schoolhond. Die helpt bij het leesonderwijs om o.a. over de schroom van hardop lezen te komen. Ook helpt het deze leerlingen om even af te koelen, bij jezelf te komen als b.v. externaliserend gedrag te veel de boventoon voert. We hebben ze nog gewezen op het hulphond op school protocol op onze website.

We hebben het over de wens om zoveel mogelijk leerlingen terug te plaatsen in ‘het regulier’ wat nu niet zo heel vaak mogelijk blijkt en/of plaatsvindt.

Over het steeds maar onderzoekend bezig zijn om het beste uit de leerlingen en het team te halen. Daarbij ook middels experimenteren, ervaren en analyseren te ontdekken wat werkt voor de leerlingen en het team van ‘SO Fier’.

Insteken op kwaliteit is dan echt voor nu het credo

Dat zie je terug in de inrichting van het gebouw, de pedagogische keuzes, de structuur die er in de school is, de alertheid van iedereen, de vanzelfsprekendheid om samen de school ’te runnen’.