GO scholen open voor ‘noodopvang’ (e.a.)

18-12-2021

Vanuit de persconferentie 18 december ‘21 is aangegeven dat (GO) onderwijs open is voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen, leerlingen die kwetsbaar zijn en leerlingen die vanwege schoolexamens op school moeten zijn.

Dit is tot maandag 10 januari 2022 (de andere maatregelen in de persconferentie van 18 december lopen wel door tot 14 januari).

Afstandsonderwijs mag, een aangepast onderwijsaanbod aan degene die in het kader van de noodopvang op school zijn, mag ook.

Specifiek gelden de volgende regels voor het primair en voortgezet onderwijs:

  • Leerlingen in een kwetsbare positie en leerlingen die schoolexamens moeten maken, mogen volgende week wel fysiek naar school. Dat geldt in het primair onderwijs ook voor leerlingen van wie een van de ouders een cruciaal beroep heeft.
  • GO scholen moeten vanaf dinsdag 21 december noodopvang bieden, de maandag ervoor kunnen ze gebruiken om het te organiseren.
  • Schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen moeten doorgaan.
  • Ook het praktijkgericht onderwijs mag volgende week gegeven worden. Als scholen het georganiseerd krijgen, geldt dit volgende week ook voor afstandsonderwijs en lessen aan examenleerlingen.
  • In de schoolgebouwen blijven de coronamaatregelen gelden die tot op heden golden, zoals mondkapjes in de gangen vanaf groep 6 op de basisschool.

Op 3 januari zal bekeken worden hoe en wat wel of ook niet van het onderwijs gevraagd gaat worden vanaf 10 januari. Dit kan zo goed als mogelijk volledig afstandsonderwijs zijn in combinatie met de noodopvang of bijvoorbeeld gewoon weer fysiek onderwijs c.q. de scholen weer open.

Er wordt weer verwacht dat komende week scholen zich nu al zo goed als mogelijk op scenario’s gaan voorbereiden zodat kerstvakantie ook echt vakantie mag en kan zijn.

Meer informatie hierover volgt. De protocollen zullen aangepast worden (indien aan de orde). De QA’s vanuit OCW zijn hieronder te downloaden.

Wil je nalezen wat hierover aan de tweede kamer hierover is gecommuniceerd kan dat hier. Pagina 12 en 13 m.b.t. (GO) onderwijs.