GOngres 24 november 2023

Onderwerp: Het GOngres

13-07-2023

Voor wie: De leden van de Sectorraad GO: bestuurders, schoolleiders, IB-ers, leerkrachten en netwerkpartners en andere belangstellenden.

Op 24 november gaan we vanuit de zoektocht in West-Nederland in gesprek met de rest van Nederland. Yulius en iHUB hebben, specifieke opdrachten en vraagstukken met oplossingen omtrent inclusief onderwijs, die we graag delen om van elkaar te leren.

Het thema van ons jaarlijks GOngres is dan ook inclusief onderwijs. Aan de hand van een spetterende programma vol inspirerende sprekers zullen we de dag openen om later met elkaar in gesprek te gaan. Good and Bad practices mogen beide voorbij komen zodat we van elkaar zullen leren.

Tijdens dit inclusieve Gongres is iedereen van harte welkom, ook als u buiten het gespecialiseerd onderwijs werkt. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden en maakt u twee keer een keuze voor een deelsessie.

Voor meer informatie en aanmelden klik hier.