Deels schoolsluiting? Good Practice delen!

Bijeenkomst georganiseerd op 17 december van 13:00 tot 14:00 uur door Sectorraad GO i.s.m. PO-Raad, OCW en IvhO

We krijgen steeds meer signalen van onze scholen dat het medewerker tekort soms de volledige schooltijden niet meer garanderend kan worden.

Voorbeelden zijn: 4 daagse schoolweek en of onbevoegd personeel voor de klas. Ook horen dat soms er een (extra) wachtlijst ontstaat omdat de formatie en het lokaal er wel is, maar geen personeel.

Er zijn ook GO scholen zijn die nu al aangeven dat er geen nieuwe l.l. zich kunnen inschrijven dit jaar. Dit terwijl er normaliter er eerder wel altijd tussentijdse instroom was.

Collega’s zijn op zoek naar ervaringen van anderen in het land, ‘good practise’ of gedeelde smart.

“Kunnen jullie ons aan andere besturen en of scholen verbinden met dezelfde problematiek?”.

We willen graag deze service bieden. Daarom deze online bijeenkomst maar beseffen dat het geen ideale datum is. Mochten er toch te weinig deelnemers zijn dan verplaatsen we deze bijeenkomst naar eind januari.

Deel je ervaringen, voorbeelden. B.v. hoe heb je ouders geïnformeerd? Heb je een voorbeeldbrief? Hoe heb je dit afgestemd met je MR? Hoe om te gaan met inspectie en leerplicht? Etc.

OCW en Inspectie zal ook deelnemen. Samen bespreken, als het echt echt niet anders kan, hoe dan juist te handelen en wat je niet moet vergeten ook vanuit hun perspectief.

Zie ook de brochure handreiking lerarentekort primair onderwijs

Dit zodat ‘het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden’.

Aanmelden kan via dit inschrijfformulier.