Google Education gebruiken?

13-08-2021

De hoge privacyrisico’s in Google Workspace for Education worden weggenomen door het akkoord dat SIVON en SURF in juli hebben bereikt met Google.

Om Workspace for Education te blijven gebruiken, moeten scholen zelf nog een aantal handelingen uitvoeren. In een artikel van SIVON lees je daar meer over.