Groepsdynamiek, welbevinden en leren

22-03-2022

Wat maakt dat het loopt of niet loopt in de groep? ‘Iets met groepsdynamiek’ is soms het antwoord.

Leraren en leerlingen ervaren het dagelijks: de sfeer in de klas doet ertoe. De ‘chemie’ tussen de leerlingen en de wisselwerking met de leraar zijn bepalend voor de sfeer en daarmee ook voor het welbevinden, het leerproces en de prestaties van leerlingen. In de ene groep loopt het, in de andere groep niet.

Er zijn groepen waar wordt gelachen, samengewerkt en geleerd. Er zijn ook groepen waar onrust is, gepest wordt en nauwelijks wordt geleerd. Wat maakt dat het loopt of niet loopt in de groep? ‘Iets met groepsdynamiek’ is soms het antwoord, zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen.

In dit overzicht gaan we eerst in op wat groepsdynamiek is. Vervolgens beschrijven we wat bekend is uit onderzoek naar de relatie tussen groepsdynamiek, welbevinden en leren.

Daarna besteden we aandacht aan preventieve en/of schoolbrede methodes en programma’s die als doel hebben om te werken aan een veilig leer-, werk- en leefklimaat voor leerlingen en leraren.

Het overzicht draagt geen kant en klare oplossingen aan bij ongewenste groepsdynamiek, maar ondersteunt leraren en schoolteams bij het in kaart brengen van de dynamiek in de groep en het effectief handelen in de groep. 

Lees meer