Handreiking lerarentekort

Schoolleiders en besturen zoeken naar welke oplossingen toegestaan zijn voor het lerarentekort.

De handreiking ‘Een lerarentekort op uw school? – Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?’ is  een hulpmiddel voor schoolleiders en besturen. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Ervaringen uitwisselen en meer horen? Zie de bijeenkomst op 17 december: delen good practice medewerkerstekort.