Handreiking vangnetbepaling

21-04-2022

Met deze handreiking wordt de samenwerkingsverbanden een methode aangereikt om bij meer dan gemiddelde tussentijdse groei bij het gespecialiseerd onderwijs dan van de juiste middelen te voorzien.

Een en ander is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Samenwerkingsverbanden en Sectorraad GO.

We zijn hier blij mee en verwachten dat dit helpt bij het borgen van de eerlijke verdeling van middelen (indien er sprake is van een bovengemiddelde tussentijdse groei).

Naast de handreiking is er ook een instructie en een rekentool gemaakt voor de uitvoering.

Door deze vangnetbepaling toe te passen hoeven SWV-en niet allemaal een eigen vangnetbepaling te bedenken en hebben GO-scholen met landelijk gelijke regels te maken.

Bekijk de documenten.