Handreiking Leerlingenvervoer

08-07-2021

In de handreiking ‘Verrassend Passend’ Leerlingenvervoer staan creatieve oplossingen om vernieuwd gemeentelijk beleid voor het leerlingenvervoer te maken.

De handreiking volgt op de nieuwe modelverordening bekostiging leerlingenvervoer, die in december 2020 is gepubliceerd. In de modelverordening zijn aanpassingen gedaan specifiek gericht op het sociaal domein en passend onderwijs. Om deze goed in praktijk te kunnen uitvoeren is de handreiking ‘Verrassend Passend Leerlingenvervoer‘ opgesteld waarin 6 uitgewerkte praktijkvoorbeelden zijn uitgewerkt.

  1. Gemeenten en Samenwerkingsverband trekken samen op in ontwikkeling Passend Onderwijs
  2. Een oplossing voor het grijze gebied tussen Jeugdwetvervoer en Leerlingenvervoer
  3. Een samenwerking tussen gemeenten en een samenwerkingsverband in het verstrekken van informatie over vervoersmogelijkheden aan ouders
  4. Leerlingenvervoer en naschoolse opvanglocaties
  5. Zelfstandig (leren) reizen opleggen of stimuleren
  6. Samenwerkingsverband organiseert symbiose dicht bij huis

Deze komen voort uit opbrengsten en aanvullende gesprekken met respondenten, de Klankbordgroep Leerlingenvervoer van de VNG, de PO-Raad, Netwerk LPO, het Ministerie van Onderwijs, de VO-raad, Sectorraad GO. Deze gesprekken lopen nog en dit is nu niet het eindresultaat. We hebben nog een aantal zaken die we graag anders zien.