Havo praktijkgerichte programma’s

29-10-2021

SLO ontwikkelt in opdracht van OCW twee praktijkgerichte examenprogramma’s voor het havo met een omvang van 120 SLU.

Dit doen zij in nauwe samenwerking met havo-scholen en andere partijen zoals de Vereniging Hogescholen, het Havoplatform en het LAKS. De afgelopen jaren werd de breed gedragen wens om een praktijkgericht component toe te voegen aan het havo-curriculum steeds luider.

Om het onderwijs aan te laten sluiten op de diverse behoeftes van havisten en de motivatie van deze leerlingen te bevorderen. Scholen bepalen zelf of ze het praktijkgerichte programma in hun onderwijsaanbod opnemen.

Binnen een praktijkgericht programma gaan leerlingen aan de slag met praktische en realistische opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs.

Het doel daarvan is leerlingen beter voor te bereiden op de keuze van het vervolgonderwijs en aansluiting op het hbo. Werken aan praktische en realistische opdrachten sluit aan op de praktijkgerichte programma’s van het vmbo.

Het is de bedoeling dat vanaf schooljaar 2022/2023 havo-scholen aan de slag kunnen met de concept-examenprogramma’s. De jaren hierna worden ze doorontwikkeld.

Via deze website en de nieuwsbrief Tweede fase houden zij jullie op de hoogte. Er is een FAQ-lijst (september 2021) die wordt geüpdatet wanneer er nieuwe informatie is.

Daarnaast vind je hier ook het startdocument waarin de kaders van het nieuwe examenprogramma worden geschetst en waar staat beschreven wat er wanneer wordt opgeleverd. Als laatste is er een begeleidend schrijven zoals die vanuit andere partijen wordt gecommuniceerd.