herindicatie/verlenging TLV

11-03-2021

Met beide overkoepelende organisaties van de samenwerkingsverbanden (het LPO en de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO) zijn wij in gesprek over het volgende. Gezien de bijzondere tijden is de Sectorraad GO van mening dat in ieder geval voor dit coronajaar het aanvragen van een herindicatie/verlenging van een TLV niet zou moeten plaatsvinden.

De Sectorraad GO is van mening dat alle aandacht van juist die disciplines die zich veelal met deze herindicatie/verlenging aanvragen bezighouden, gericht zou moeten zijn op de leerlingen zelf i.p.v. op administratieve procedures. Hoewel veel samenwerkingsverbanden al afspraken gemaakt hebben met het gespecialiseerd onderwijs over TLV’s die afgegeven worden voor de gehele schoolperiode van een leerling, lijkt dat (nog) niet overal het geval te zijn en wordt er een herindicatie/verlenging aanvraag van scholen gevraagd, bijvoorbeeld omdat de TLV voor een bepaalde periode of tot en met een bepaalde leeftijd is afgegeven. Gezien én de ongewenste administratieve last, hoe miniem ook geformuleerd, die deze procedure van de scholen vraagt én de verwachting dat meer leerlingen in het gespecialiseerd onderwijs dan voorzien gebruik zullen maken van een verlengde schoolperiode i.v.m. opgelopen achterstanden, pleiten wij er voor om de herindicatie/verlenging aanvragen voor dit coronajaar te laten vervallen. Overigens raden wij aan hierover altijd betreffende ouders te consulteren. Als Sectorraad GO hebben we hiervoor ook bij de minister aandacht gevraagd.

Hoewel we als Sectorraad GO mondeling al veel bijval voor dit voorstel hebben mogen ontvangen, willen we bij onze leden peilen of het ook daadwerkelijk breed gedragen wordt. We zijn dan ook erg benieuwd naar jullie mening, die je met het invullen van onderstaande vragen kenbaar kunt maken. Goed om te weten is dat we samen met de koepels van de samenwerkingsverbanden hebben afgesproken om, ongeacht de uitkomst, op een later moment in de tijd het onderwerp TLV-aanvragen in zijn algemeenheid te evalueren.

Hier kon je de peiling invullen. De peiling is gesloten. Ongeveer 300 scholen hebben gereageerd. Daarvoor dank. Je hoort nog terug.