Het Congres gaat dit schooljaar niet door

06-11-2020

November is voor LECSO en het SBOwerkverband altijd de maand waarin door velen uitgekeken wordt naar Hét Congres. Niet alleen omdat daar kennis en nieuwe ontwikkelingen met elkaar gedeeld worden, maar ook omdat het dé ontmoetingsplek van en voor het gespecialiseerd onderwijs is.  
We hadden jullie al aangekondigd dat ook Hét Congres natuurlijk te maken heeft met de gevolgen van de corona-epidemie, maar voor ons was daarvan de eerste consequentie dat het weliswaar geen fysieke-, maar dan toch zeker een digitale uitvoering zou gaan worden.
De voorbereidingen voor Het Congres op 27 november a.s. waren al vergevorderd met o.i. een interessant programma, maar corona heeft ons toch nog weten in te halen: het standpunt van het Kabinet en dan met name de aanscherpingen van dinsdag 3 november jl., hebben ons helaas moeten doen besluiten om Hét Congres uit te stellen.
Dit betekent dat wij ons met onverminderd enthousiasme gaan richten op een nieuwe datum; een datum in een periode waarvan wij hopen dat we de grootste coronaperikelen dan achter de rug hebben. Een exacte datum kunnen wij uiteraard op dit moment nog niet noemen; ergens in het voorjaar 2021 komen wij bij u terug voor een datum in het volgende schooljaar. Maar dat Hét Congres, in welke vorm dan ook, blijft bestaan staat vast!

Wij willen iedereen danken die zich op enigerlei wijze al ingespannen of opgegeven heeft voor Hét Congres 2020 en wij hopen van harte dat wij niet alleen hen, maar ook iedereen met een hart voor het gespecialiseerd onderwijs, in betere tijden alsnog mogen verwelkomen op Hét Uitgestelde Congres! 

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!