Het virus gaat niet meer weg

04-04-2022

Dat vraagt om een heldere lange termijnstrategie, die zich richt op het uitgangspunt van een open samenleving.

Een lange termijnstrategie die ons voorbereidt op verschillende scenario’s en rekening houdt met het feit dat corona een breed maatschappelijk vraagstuk is.

Het kabinet heeft in de Kamerbrief een doorkijk gegeven naar de lange termijnstrategie op verschillende onderdelen van de COVID-19 aanpak. Alle veldpartijen zijn betrokken bij het tot stand komen hiervan.

Meer informatie: