Hitteplan en smogwaarschuwing

18-07-2022

Door de hitte kunnen mensen die gevoelig zijn voor smog hierdoor klachten krijgen.

Daarom geldt vanaf maandag 18 juli naast het hitteplan een smogwaarschuwing.

Het hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor het hele land. Het RIVM heeft dit besloten naar aanleiding van de voorspelde hitte. Volgens het KNMI kan het warme weer tot en met woensdag aanhouden.

Nationaal Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan is een plan van aanpak dat gericht is om organisaties, professionals en vrijwilligers tijdig te attenderen dat er aanhoudend warm weer voorspeld is waarbij maatregelen genomen dienen te worden ter bescherming van kwetsbare groepen.

Op deze manier kunnen op tijd maatregelen worden genomen om ongemakken en gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen zoals ouderen te verminderen en zoveel mogelijk te voorkomen.

Als het langere tijd heet is en de temperatuur erg hoog oploopt, kunnen ook gezonde mensen last krijgen van oververhitting of hitte uitputting. 

Meer informatie