Hoe verder na de kerstvakantie?

24-12-2021

Zodra er duidelijkheid over is zullen wij dat communiceren.

In de week voor kerst zijn de scholen in het GO onderwijs vervroegd dichtgegaan, met de mogelijkheid om open te zijn voor examenleerlingen en praktijkgericht onderwijs. Noodopvang bieden was verplicht.

Onder welke voorwaarden de scholen na de kerstvakantie (maandag 10 januari) weer van start gaan, is op dit moment nog niet bekend.

We vinden dat de scholen na de kerstvakantie, als het ook maar even verantwoord is, open moeten en dat het onderwijs doorgang moet vinden.

Het kabinet heeft toegezegd maandag 3 januari helderheid te geven over hoe de scholen kunnen werken vanaf 10 januari.