Hoofdlijnen ‘masterplan basisvaardigheden’

12-05-2022

Minister Wiersma heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen geschetst van het ‘masterplan basisvaardigheden’, waarmee het kabinet structureel 1 miljard op jaarbasis investeert in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het funderend onderwijs.

De minister kiest daarin voor een gecombineerde aanpak op de korte en de lange termijn en stelt hier structureel geld voor ter beschikking.

Ook heeft hij nadrukkelijk oog voor de randvoorwaarden, zoals ruimte en tijd voor leraren en schoolleiders en voor onderwijsresultaten in bredere zin, zoals motivatie en welbevinden van leerlingen. 

We steunen deze aanpak en hebben er vertrouwen in dat de nadere uitwerking van het masterplan, die voor deze zomer wordt aangekondigd, dezelfde evenwichtige benadering kent.

Ook dat voor alle doelgroepen leerlingen het masterplan ‘het verschil’ zal gaan maken. We vinden echter ook dat die focus op basisvaardigheden geen versmalling van het onderwijs mag zijn.

Onderwijs/ontwikkeling is zoveel meer dan taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.

Daarbij is het van belang dat iedere school op een passende manier invulling moet kunnen geven aan deze opdracht.

Meer informatie <klik hier>