Staat van het (V)SO

13-04-2022

Hieronder informeert de inspectie je over de hoofdlijnen van de staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Ze bespreken uiteenlopende thema’s, zoals de resultaten van het verkennend onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen.

Overige thema’s zijn de inrichting van het arbeidsmarktgerichte profiel, ontwikkelingen in het kader van passend en inclusiever onderwijs en de kwaliteitszorg van besturen.

Ook de eindtoets komt aan bod; deze is in 2021 in het speciaal onderwijs voor het eerst verplicht afgenomen.

Met deze Staat van het Onderwijs komt nog meer focus op basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap). Binnen twee jaren moet er concrete resultaten zijn. Het ministerie stemt hiermee in en geeft aan dat dit naast vergroten kansengelijkheid het belangrijkste thema wordt.

We begrijpen deze zienswijze, maar roepen op tot een bredere discussie over basisvaardigheden.

Een leerling moet in staat zijn om te kunnen leren. Het moet o.a. kunnen plannen, voldoende motivatie hebben en zich moeten kunnen concentreren.

In ons soort onderwijs hebben we nog meer een samenspel van een krachtige pedagogische aanpak, een rijke schooldag, het werken aan ‘het leren leren’ en daarbij dan de mogelijkheid (en plicht) om (natuurlijk) ‘de basisvaardigheden’ te ontwikkelen.

We willen voorkomen dat er door nog meer te sturen op alleen meetbare ‘basisvaardigheden resultaten’, er een afrekencultuur zou ontstaat die negatief uitpakt voor onze leerlingen.

Voor meer informatie verwijzen ze je naar het hoofdstuk over (voortgezet) speciaal onderwijs

Hier het technisch rapport