Hulp voorbereiding centraal examen

01-04-2021

De nieuwe website lerenvoorhetexamen.nl biedt extra ondersteuning aan leerlingen in aanloop naar de examens vmbo, havo en vwo. Op de website staat informatie die leerlingen nodig hebben om zich goed voor te bereiden op het centraal eindexamen. Kennisnet is één van de initiatiefnemers, samen met OCW, LAKS, Cito, CvTE en vakverenigingen.

Door corona en de tijdelijke schoolsluiting loopt het examenjaar anders dan vooraf gedacht, met minder lessen op school en veel lessen online. Dat werkt niet voor iedereen even goed om bij te blijven. Om te zorgen dat alle leerlingen straks klaar zijn voor het examen, is lerenvoorhetexamen.nl opgezet. 

Op de website staan links naar extra uitleg, oefenexamens, uitlegvideo’s en de belangrijkste begrippen die de leerlingen moeten weten voor alle vakken en alle niveaus. Het materiaal op lerenvoorhetexamen.nl is naast de lessen op school te gebruiken.  

Lerenvoorhetexamen.nl is vooral gemaakt voor eindexamenleerlingen. Maar ook leraren, ouders en opvoeders kunnen het materiaal gebruiken om een eindexamenleerling te helpen bij de voorbereiding op het examen.    

Ga naar Leren voor het examen