Informatiebrochures i.v.m. Kwaliteitswetgeving (v)so

26-06-2013

Bijgaand treft u aan een viertal publicaties die samenhangen met de invoering van de Kwaliteitswetgeving (v)so.
In de afgelopen jaren heeft de Stichting Projecten Speciaal Onderwijs (SPSO) in nauwe samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) op verschillende manieren informatie verstrekt over de invoering van de nieuwe kwaliteitswet voor het (v)so. Zo zijn er in opeenvolgende jaren een aantal rondes regionale voorlichtings-bijeenkomsten belegd waarbij door het departement, de onderwijsinspectie en medewerkers van SPSO en LECSO informatie werd geboden over achtergronden en praktische gevolgen van de nieuwe wetgeving en het daarmee samenhangende nieuwe toezichtkader. Ook via nieuwsbrieven, websites en thema-publicaties werd het (v)so-veld periodiek geïnformeerd.

De brochures die u in de bijlage aantreft vormen een afsluiting van de SPSO-activiteiten op dit gebied. Uiteraard zet LECSO de informatieve en ondersteunende activiteiten voor het (v)so-veld voort.

Het gaat hierbij om de volgende brochures:

* de brochure ‘Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs’

* de flyer ‘Kwaliteitsverbetering van het (voortgezet) speciaal onderwijs’

* de brochure ‘Uitstroomprofielen vso: afsluiting en overgang’

* de brochure ‘Functieprofielen voor het vernieuwde vso’


We hopen dat de informatie die geboden wordt in deze publicaties u van dienst kan zijn bij de invoering van de nieuwe kwaliteitswetgeving voor het (v)so.