Inloggen 2022 via eHerkenning

22-06-2021

Voor het inloggen bij DUO en de Inspectie van het Onderwijs hebben schoolbesturen en scholen vanaf 2022 eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3.

Met een brief heeft het Ministerie van OCW hierover bestuurders geïnformeerd. In de brief lees je ook wat je nu al kan doen om je hierop voor te bereiden.

De invoering van eHerkenning is in lijn met de Wet digitale overheid, die in voorbereiding is. Deze wet regelt het veilig en betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten. eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is het nieuwe inlogmiddel van de overheid voor bedrijven en organisaties. 

Waarvoor gebruik je straks eHerkenning?

Scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs maken voor het inloggen bij DUO nu gebruik van Mijn BRON. In januari 2022 start de vernieuwde gegevensuitwisseling met het nieuwe register Onderwijsdeelnemers (voorheen BRON). Vanaf dat moment maken scholen voor deze dienstverlening ook gebruik van Mijn DUO en moeten zij inloggen met een eHerkenningsmiddel.  

Meer informatie

In de brief lees je wat je nu al kan doen ter voorbereiding (inventariseren wie toegang nodig heeft) en wat er na de zomer geregeld moet worden (erkenning aanschaffen). Voor de zomer krijgen de Mijn DUO-beheerders en de contactpersonen nadere informatie via de nieuwsbrief Doorontwikkelen RIO en BRON PO.