Inspectie stopt verzending waarschuwing

12-11-2021

Met ingang van dit schooljaar verstuurt de Inspectie van het Onderwijs geen waarschuwingen of attenderingen meer aan schoolbesturen.

De brieven met waarschuwingen en attenderingen werden verstuurd aan schoolbesturen verantwoordelijk voor afdelingen die het laatste jaar of de twee laatste jaren onderwijsresultaten onder de norm hadden.

Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij zelfstandig de onderwijsresultaten in de gaten houden en eventuele risico’s tijdig signaleren.

Schoolleiders en -besturen kunnen voor de monitoring van de onderwijsresultaten gebruik maken van de website van de Inspectie van het Onderwijs. Indien een afdeling dalende onderwijsresultaten laat zien, kan de afdeling gebruik maken van ondersteuning door Leren verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met Leren verbeteren via de website projectlerenverbeteren.nl/.