Interventies waaruit u kunt kiezen

Onderwerp: NPO

11-08-2021

Op de website van het OCW zijn de interventies te vinden middelen uit het NPO ingezet kan worden in het funderend onderwijs.

Via de link zijn de interventies en het gebruik van deze menukaart te vinden.

Als schoolleider en schoolteam formuleert u doelen en kiest u interventies op basis van gesprekken tussen leraren, ouders/verzorgers en leerlingen. Nauwe afstemming met het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad is cruciaal.