Investeer in schoolgebouwen

28-07-2021

Investeer in schoolgebouwen, dat is wat de PO-Raad, VO-raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan een nieuw kabinet vragen.

Het merendeel van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs krijgt les in schoolgebouwen waarvan het binnenklimaat niet op orde is. Dat betekent dat licht, lucht, temperatuur of akoestiek onder de maat zijn in de school. Dit is slecht voor de gezondheid van leraren en leerlingen, met als gevolg meer ziekteverzuim. Uit onderzoek blijkt dat een gezond binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties van leerlingen.

Alle politieke partijen zijn het over één ding eens: goed onderwijs is van groot belang. Goed onderwijs vraagt echter om goede schoolgebouwen zie het artikel in Trouw.