Invlechting vso in het vo

30-03-2022

In het huidige coalitieakkoord staat als zelfstandig zinnetje, zonder nadere toelichting: “We brengen het gespecialiseerd voortgezet onderwijs zo snel als mogelijk onder bij het voortgezet onderwijs”.

Samen met de PO Raad en VO Raad proberen we de achtergrond en intentie van deze zin te achterhalen. Begin april hebben we hierover weer nader overleg. We hopen jullie hierover dan snel te kunnen informeren.

Om onze inzet hierbij goed te kunnen bepalen hebben we een korte enquête onder onze leden uitgezet. We hebben ongeveer 150 reacties inmiddels ontvangen.

De rode draad is:

Zo’n twee derde van de respondenten staat positief ten aanzien van deze ontwikkelingen. Daarbij worden vooral de kansen voor verbetering van de examenroutes en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden (harmoniseren) als redenen genoemd.

Ongeveer een kwart van de respondenten geeft aan hier geen eenduidig antwoord op te kunnen geven. Daarmee wordt de diversiteit van de doelgroep (groep dicht tegen het vo aan, versus de groep die daar verder van af staat) als belangrijkste reden genoemd. Grootste deel van deze groep zegt het voor een deel van hun leerlingen wel te zien zitten en voor een deel niet.

De overige, kleinste groep ziet het niet zitten. Zij leggen vooral de nadruk op de specifieke setting die hun leerlingen nodig hebben en het belang van een goede en ononderbroken leerroute so-vso.

In de enquête zijn daarnaast allerlei aandachtspunten genoemd, afgeleid van de arbeidsvoorwaarden en de specifieke belangen van onze leerlingen.

Uit de enquête kun je concluderen dat we er in beginsel positief tegenover staan, met stevige aandachtspunten rondom de arbeidsvoorwaarden en de specifieke eisen die vanuit onze leerlingen aan pedagogisch-didactisch klimaat worden gesteld.

Wij nemen de resultaten van deze enquête mee bij de gesprekken. En zullen jullie informeren over het vervolg.