Invlechting

17-11-2019

In opdracht heeft Infinite Financieel begin 2018 onderzoek gedaan naar de stand van zaken in het dossier ont- en
invlechting van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De centrale vraag in dit onderzoek is ‘hoe dient het (voortgezet) speciaal onderwijs wettelijk, en daaruit voortvloeiend in onderliggende regelgeving, verankerd te zijn, opdat de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs maximaal én maximaal divers kan zijn?’.

Hieronder het opgeleverde rapport: