Invoering Wet open overheid?!

14-06-2022

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei in werking getreden, als opvolger van Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het belangrijkste doel van de wet: een transparante en actief openbaar makende overheid.

Wat betekent de wet (ook) voor het gespecialiseerd onderwijs?

Lees er hier meer hierover