Kamerbrief OCW funderend onderwijs

22-01-2021

Op basis van wat door diverse organisaties aan input is gegeven komt OCW tot een gewogen standpunt en brief. Weet dat we de afgelopen week alle zorgen, roep om duidelijkheid, wensen en belangen op de juiste tafels hebben gelegd. Dit is voor nu de uitkomst. Lees hier de brief van 22 januari. Speciale aandacht voor pagina 2.

Wellicht roept ook dit vragen op? Wil je iets meegeven? Weet ons te vinden! info@gespecialiseerdonderwijs.nl

En de nieuwe naam is: Sectorraad GO!

Sinds 1 januari 2021 zijn LECSO en SBOwerkverband gefuseerd tot één, nieuwe organisatie voor gespecialiseerd onderwijs. Een organisatie die zich op basis van haar kennis en expertise inzet voor leerlingen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte op onderwijsgebied. Dankzij het verbinden van deze expertise, zetten wij ons niet alleen nóg beter in voor de leerlingen in het speciaal basis-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs maar bundelen we ook onze krachten voor het reguliere onderwijs. Omdat wij geloven in ontwikkelingen waarin leerlingen zoveel mogelijk sámen naar school gaan, ongeacht hun verschillen in ondersteuningsbehoefte. Als nieuwe organisatie zetten we daar graag onze gespecialiseerde kennis voor in. Bij deze nieuwe organisatie hoort een nieuwe naam. Vol trots heten wij nu Sectorraad GO!