Kamerbrief over voortgang onderwijs en zorg

31-10-2019

Op 30 oktober verscheen de lang verwachte brief van de ministers Slob (OCW) en De Jonge (VWS). Even los van alles: het is een geweldige stap voorwaarts vergeleken met het recente verleden dat twee ministers van twee ministeries gezamenlijk opereren. Logisch, zou de gemiddelde burger zeggen: onderwijs (OCW) en zorg (VWS) hebben zó veel met elkaar te maken, zou gek zijn als het anders was. Nu, velen van ons weten helaas uit ervaring dat het lange tijd zo gek was.

De brief inclusief bijlagen is te vinden op de site van OCW. en onderaan als bijlage toegevoegd.

De meeste aandacht ging natuurlijk uit naar wat er in zou staan over de EMB-leerlingen. Daar zijn van tevoren gesprekken over geweest tussen het Kennisteam EMB en het ministerie. De laatste wilde vooral weten hoeveel een EMB-leerling nu precies kost. Een moeilijke vraag: op de ene school is er een nauwe samenwerking met de revalidatie, waardoor alle zorg wat duurder uitvalt dan op een school die hiervoor medewerkers heeft ingehuurd. Uiteindelijk is er consensus bereikt over een bedrag. Dat afgezet tegenover het aantal geschatte EMB-leerlingen leverde een toezegging op van 5 miljoen euro extra voor deze leerlingen.

Ingediende motie

Zijn we daar nu blij mee? Het zou wel heel verwend overkomen wanneer dat niet zo zou zijn. Dat de ingediende moties van Heerema en Bruins andere verwachtingen hebben gewekt (‘Licht EMB-leerlingen uit passend onderwijs en bekostig hen apart’) is een feit. Het argument van het ministerie om dat niet te doen is de stelling dat zulks alleen mogelijk is wanneer scholen uitsluitend en alleen aan EMB-leerlingen onderwijs bieden, dus een BRIN-nummer alleen maar EMB-leerlingen zou tellen. Wat een aandachtspunt voor LECSO blijft is de relatieve vrijheid die samenwerkingsverbanden blijven behouden om met eigen regeltjes rond TLV-beschikkingen te komen. Voor de overige zaken uit de brief verwijzen we naar de site van het ministerie.

Downloads