Klokkenluidersregeling aanpassen

28-04-2022

In de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs is publicatie van een klokkenluidersregeling opgenomen als verplichtende bepaling.

Voor het ontwikkelen hiervan is er een model opgesteld die besturen kunnen gebruiken als uitgangspunt om een voor hen passende klokkenluidersregeling op te stellen.

De bestaande klokkenluidersregeling in het primair onderwijs moet aangepast te worden doordat een nieuwe Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. 

Klik Hier ‘voorbeeld model’