Laatste aanvraagperiode subsidie

Onderwerp: NPO

26-05-2021

Vooruitlopend op de middelen die scholen na de zomervakantie zullen ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, is het van 1 tot en met 13 juni nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s op grond van de subsidieregeling die sinds 2020 van kracht is.

Deze laatste aanvraagperiode is mogelijk omdat het beschikbare budget voor 2021 in de vorige periode (15 april tot en met 2 mei) nog niet is uitgeput.

Voor het primair onderwijs resteert nog circa 55 procent van het beschikbare budget, voor het voortgezet onderwijs circa 38 procent. Meer informatie over de regeling en de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen vind je hier.